Reference

Stavební společnost ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. prováděla na základě výběrového řízení a smlouvy o dílo pro VKM a.s. zakázku „Výstavba splaškové gravitační kanalizace v obci Libiš řad A a B“ v celkové délce 1 898m včetně protlaku pod komunikací v délce 13m.
Stavba probíhala ve velmi náročných podmínkách při vysoké hladině spodních vod za provozu stávající kanalizace.

Vodárny Kladno – Mělník, a. s.
Vodárny Kladno – Mělník, a. s.

Stavební společnost ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. prováděla na základě výběrového řízení a smlouvy o dílo pro obec Velký Borek zakázku „Zateplení MŠ Velký Borek“.
Zaměstnanci pracovali kvalitně a snažili se, aby co nejméně narušili provoz MŠ, který musel být zachován i během stavebních prací.

Ing. Josef Procházka, starosta obce Velký Borek
Ing. Josef Procházka, starosta obce Velký Borek

Stavební společnost ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. prováděla na základě výběrového řízení a smlouvy o dílo pro obec Libiš zakázku „Komunikace ulice Na Blatech a Dělnická, Libiš“.
Na staveništi byl vždy pořádek, zaměstnanci pracovali kvalitně a snažili se, aby co nejméně narušili dopravní provoz na komunikaci, který musel zůstat zprovozněn i během stavebních prací.

Zdeněk Mráz, starosta obce Libiš
Zdeněk Mráz, starosta obce Libiš

Dummy text is text that is used in the publishing industry or by web designers to occupy the space which will later be filled with ‘real’ content. This is required when, for example, the final text is not yet available.

Mark Geragos
Mark Geragos

Dummy text is text that is used in the publishing industry or by web designers to occupy the space which will later be filled with ‘real’ content. This is required when, for example, the final text is not yet available.

Evan Chesler
Evan Chesler