inzenyrske-site-02-snajdrstav

Čistírny odpadních vod

Specializovaná část naší produkce jsou čistírny odpadních vod. Realizujeme všechny velikosti, od čističek pro domácnosti, až po obecní či městské.

Kanalizace

Mnoholeté zkušenosti s kanalizacemi nám umožňují realizovat ta nejsložitější řešení potrubí. Gravitační kanalizace, tlaková nebo dešťová. Jsme plně vybaveni pro realizaci všech typů.

Horkovody

Díky blízkosti teplárny v Horních Počaplech jsme za čtvrt století zavedli horkovod do mnoha obcí a měst. Nadále se staráme o opravy a havárie horkovodů.

Odvodnění ploch

Velmi diskutované téma je poslední dobou odvodnění, akumulace srážkových vod nebo dešťové kanalizace. Zabýváme se všemožným řešením této problematiky.

Vodovody

U vodovodních řadů máme zkušenosti s PE, litinou i vystýlkovým potrubím. Pro mnoho domácností jsme realizovali vodovodní řady, přípojky nebo dokonce i vodovodní přivaděče.

Kabelovody

Velkou část kabelovodů ve středních Čechách jsme prováděli my. Od slaboproudých rozvodů, přes silnoproudé rozvody až po veřejné osvětlení.

Plynovody

Součástí základní infrastruktury je plynovod. Mnoho kilometrů jsme realizovali vlastními silami.